Evren Sungur

Evren Sungur

 

Evren Sungur (1980, İstanbul) Yeditepe Üniversitesi'nde Mimarlık ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Heykel eğitimi aldı.

Resminde temel olarak insanı konu edinen Sungur kavramsal çerçevesini insanoğlunun doğası, evrimi, varoluşunun ve medeniyetinin sorgulanması olarak belirler; bunlara bağlı olarak motivasyonunu insanın davranışsal özellikleri, aklı ile içgüdüleri arasındaki çift karakterlilik, toplumsal düzeni belirleyici kadın-erkek ilişkileri, kuşaklararası rekabet ve kültürel/siyasal geçmişinden alır. Sungur’un resimlerindeki şiirsel olgu, figürlerinin kendi evrimlerine, yarattıkları medeniyetlerine, nihayetiyle varoluşlarına tezat içgüdüsel davranış ve reflekslerinin trajedisinden kaynaklanır.

Sungur’un işlerini alanında özgünleştiren, sanatın bütün kompozisyonel araçlarını ayrım gözetmeksizin zorlayarak kendine özgü sarsılmaz bir uyumla bir araya getirmesidir. Zaman, mekan, biçim ve renkle yakaladığı bu ahengi tarih, mimari, heykel ve resimle özdeşleştirerek medeniyeti tarif eder. Tarif ettiği medeniyetin izleyiciyi rahatsız etmesiyse sanatçının medeniyeti küçümsemesindendir.

İnsanın kendi gerçeğini karşısında bulması sanatçının asıl amacıdır. İzleyiciyi resimle baş başa bırakarak onu yalnızlaştırmak ister, fakat bu hedefe ancak kendini sorgulayarak ulaşabilecektir. Sanatçı bu süreçte sezgilerine güvenerek, resim yapma eylemiyle düşünme yöntemini seçer. İçgüdüsel olarak ortaya çıkacak yapıtlar sanatçıya kendi doğasıyla ilgili ipuçları verecektir.

Sungur görsel malzemeyi zengince kullanmaktan çekinmez. Çeşitli imgeleri bir arada kullanarak izleyicisini şok edebilmek için tüm silahlarını kuşanır. Kuşağının estetik anlayışının izniyle hem kendine geniş bir özgürlük alanı açar hem de kuşağının dijital alışkanlıklarına göndermede bulunur.

''Alışık Olunmayan Bir Cüretkarlık!'' isimli sanatçı portre yazısını okumak için tıklayınız.

 

 

Sanatçının Eserleri

Evren Sungur
 

Sanatçının Tüm Eserleri